Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bild åk 4-6

Backa skola, Tanum · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, skapa känslor och underhålla. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet.

Syfte och konkretiserade mål

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas, samt hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Målen med undervisningen är att du ska få kunskaper om hur du kan:

  • skapa berättande och informativa bilder utifrån dina egna upplevelser och erfarenheter,
  • skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer,
  • återanvända bilder för att skapa egna verk och
    presentera och berätta om dina bilder, samt bildanalys.

Genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta på följande sätt:
genomgång och diskussion kring olika metoder, material och uttrycksformer,
individuellt bildskapande och
presentation och berättande om egna bilder samt analys av och diskussioner om konstverk och bilder. 

Bedömning

se kunskapskrav


Läroplanskopplingar

Eleven framställer olika typer av bilder med delvis genomarbetade uttrycksformer.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.

Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter