Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Svenska v. 2 Medmänniska

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Den här veckan ska vi tala om att vara modig och stå upp för vad man tycker är rätt. Vi kommer att arbeta med texter, filmer och diskussioner om snällhet, mod och civilkurage och lära oss mer om människor som utmanat samhällets normer. I slutet av veckan kommer du tillsammans med en klasskamrat att fördjupa dig i ett arbete om en person som utmanat samhällsnormer och göra en muntlig presentation med ljud och bild inför klassen. Uppgifterna kommer att läggas i Teams.

Måndag 

Introduktion av veckan: Hur är man snäll?

Vi går igenom veckans planering

"Det osynliga barnet" läsförståelsetest i DigiExam

Uppdrag -vänliga veckan

Vad innebär det att vara generös/snäll? 

Mina egenskaper -känn dig själv. Styrkor och utvecklingsområden.

 

Tisdag 

Altruism, empati -vi pratar ord och betydelse

Om civilkurage -vi läser en text och diskuterar

Lyssna till novellen MOD och skriv fortsättning.

Börja se filmen Pay it forward

 

Onsdag

Hur går det med vänliga veckan? 

Se klart filmen Pay it forward. Arbeta med reflektion och diskussion.

Introduktion till veckans uppgift -vi pratar om mod och människor med civilkurage.

Alla par drar en person att läsa om och börjar ta reda på fakta om den på nätet.

 

Torsdag

Genomgång hur man hanterar källor och källhänvisar.

Eget arbete med veckans uppgift.

 

Fredag

Förberedelse inför redovisningar.

Redovisningar av ”Människor som utmanar”.

Reflektion kring veckan och uppdraget (Människor som utmanar och Vänliga veckan)


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Matriser i planeringen
Svenska v 3-7 Medmänniska
Uppgifter
Skicka vidare
Redovisa om en person som utmanat
Det osynliga barnet
Utvärdera veckan