Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia, Svenska, Bild

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Bäckaskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Vi ska arbeta med vikingatiden och lära oss om hur människorna levde då.

Vad du ska lära dig:

 • hur man levde i byarna
 • om resorna
 • om religionen
 • vad som hände när kristendomen kom
 • hur man plockar fakta från olika källor
 • hur man skriver en faktatext
 • hur man kombinerar bild och text

Hur vi ska arbeta med området:

Vi kommer att titta på film, diskutera, läsa faktatexter, samt göra en skriftlig sammanfattning av vikingatiden. 

Vad som ska bedömas:

Du ska kunna berätta om vad som utmärker vikingatiden och vad som skiljer den från resten av forntiden, både muntligt och skriftligt. 

Du ska kunna berätta om hur och varför samhället förändras under den här tiden och vad det innebär för människorna som levde då, både muntligt och skriftligt.

Du ska kunna använda dig av rätt begrepp när vi diskuterar historia. 

Du ska skriva en faktatext som har ett tydligt innehåll och en struktur som gör det lätt att läsa den. 

Du ska göra bilder som passar ihop med texten. 

Hur det ska bedömas:

Vi kommer att ha muntliga diskussioner och du kommer att få visa vad du kan genom redovisningar samt ett prov. 

Begrepp:

 • Hövding
 • Knarr, Drakskepp
 • Härja
 • Husfru/husbonde
 • Smedja
 • Vikingatåg
 • Plundra
 • Ätt
 • Flotta
 • Träl
 • Härska
 • Köpmän
 • Långhus
 • Hantverkare
 • Blota
 • Runor

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback