Skolbanken Logo
Skolbanken

Årshjul

Världsarvsförskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Återkoppla till månadsbilderna för 2020

När vi plockar ner förra årets månadsbilder från vårt årshjul pratar vi om bilderna och reflekterar kring bildernas betydelse. Utifrån bilderna vill vi ge barnen möjlighet att skapa en saga.


Läroplanskopplingar

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter