Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

HISTORIA ÅK 8 - Revolutionernas tid

Valsätraskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Vi kommer arbeta med den amerikanska, den franska och den industriella revolutionen. Tre händelser som har påverkat den tid vi lever i idag. En revolution är en snabb och genomgripande förändring då något nytt skapas.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Vi kommer arbeta med den franska, den amerikanska och den industriella revolutionen från veckorna 2 - 9. 

Följande delar kommer vi arbeta med: 

  • Orsaker, händelseförlopp och konsekvenser av den amerikanska och franska revolutionen. 
  • Industriella revolutionen samt hur människor och samhällen påverkades av den.

Examination

Dina kunskaper kommer bedömas utifrån två examinationer samt utifrån det du visar på lektionstid. 

 


Läroplanskopplingar

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav historia åk 7-9
Uppgifter
Prov - Amerikanska och franska revolutionen