Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Naturen, livscykler och näringskedjor

Furudals skola, Rättvik · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Vår natur är fantastisk. Där finns det en mängd olika djur och växter. I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om dessa och hur de är beroende av varandra.

Vi ska lära oss:

 • att känna igen och namnge några olika djur och växter
 • vad en livscykel är
 • vad en näringskedja är
 • vilka samband som finns i naturen
 • att sortera djur i olika undergrupper

Vi kommer att:

 • titta på film
 • läsa faktatexter
 • beskriva näringskedjor med hjälp av texter och bilder
 • studera några djurs livscykler (i våras lärde vi oss fjärilens livscykel) 
 • skriva faktatexter

När vi är klara ska du kunna:

 • ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • beskriva en enkel näringskedja och koppla den till svenska växter och djur.

 

Några ord och begrepp som kommer användas:

 • Näringskedja
 • Livscykel
 • Energi
 • Producent
 • Konsument

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter