Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Pedagogisk planering franska år 8 ht 2020 - vt 2021

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Se bifogade planering

Pedagogisk planering v. 45 ht 2020 - v. 9 vt 2021– Franska, år 8

Kapitel 4: Halloween à l’hôtel

I kommande avsnitt ska vi gå igenom hur man bokar rum på hotell. I grammatiken lär du dig ordningstal; presens av regelbundna verb som slutar på –er, -ir och –re.

 

Vi arbetar också med ”Fransktalande länder” i grupper (se separat planering).

 

Kapitel 5: Le dîner aux chandelles

I kapitel 5 lär du dig hur man beställer på restaurang.

 

I grammatiken går vi igenom adjektivets böjning och placering samt verbet boire i presens. Vi repeterar futur proche (nära framtid.

 

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Syfte

Genom undervisningen i moderna språk (franska) ska du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

·      Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

·      Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

·      Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Centralt innehåll

·      Läsa om ämnesområden som är välbekanta

·      Skriva presentationer och göra beskrivningar.

Under arbetet kommer du att få möjlighet att utveckla

·      Beställa hotellrum.

·      Lära dig mer om fransktalande länder.

·      Skriva en dialog om ett restaurangbesök.

 

Undervisning

               

Vecka 45      

·      Genomgång av kapitel 4.

·      Göra övningarna sid. 43 – 45, 1-3.

·      Börja arbeta med fransktalande länder.

 

Läxa torsdag vecka 46:

Text sid. 20 samt glosor

 

 

 

Vecka 46      

·      Fortsatt genomgång av kapitel 4.

·      Göra övningarna sid. 44

·      Genomgång ordningstal sid. 49. Göra övning 9 sid. 50

·      Genomgång av prov från vecka 43.

·      Fortsatt arbete med fransktalande länder.

 

Läxa torsdag vecka 47:

Text sid. 21 samt glosor

 

                     

Vecka 47      

·      Boka hotellrum.

·      Göra övning 5 sid. 46 – 47

·      Göra övning 6 sid. 48.

·      Hörövning sid. 49

·      Göra övningarna sid. 43 – 45, 1-3.

·      Genomgång av finir och vendre.

·      Göra övningarna 10 sid. 50, 11 – 13 sid. 51

·      Göra övningarna 14 – 15 sid .52.

·      Fortsatt arbete med fransktalande länder.

 

Läxa torsdag vecka 48:

Presens av finir och vendre

 

 

 

Vecka 48       Genomgång: Futurum – futur proche (nära framtid)

                      (sid. 53 i övningsboken)

 

·      Gör övningarna:

·      Sid 53:16

·      Sid. 54:17

·      Sid. 55: 18, 19

·      Sid. 56: 20 gemensam hörövning

·      Fortsatt arbete med fransktalande länder.

                     

                      Läxa torsdag vecka 49:

                      Futur proche. Gör klart övningarna sid. 53 - 54

 

Vecka 49      Repetera text och övningar på lektionstid:

·      Läs och översätt texten i kapitel 4

·      Övning 2 sid. 44

·      Övning 5-6 sid. 46 - 48

·      Fortsatt arbete med fransktalande länder.

                     

                                          

 

 

 

Vecka 50      Repetera text och övningar på lektionstid:

·      Läs och översätt texten i kapitel 4

·      Övning 2 sid. 44

·      Övning 5-6 sid. 46 – 48

         

         

Vecka 51      Fortsatt redovisning av fransktalande länder.

 

 

Vecka 2       

                      Genomgång av fransktalande länder

 

                      Genomgång av kapitel 5

         

          Lyssna och läsa.

 

          Gör följande övningar till kapitlet:

 

          Sid. 60:1

          Sid. 61:2

          Sid. 62:3, 4

          Sid: 63:5

          Sid. 65:7, 8

          Sid. 66: 9, 10

         

         

Läxa torsdag vecka 3:

                      Text sid. 24-25.

                      Glosor: timide – c’est tout (se glosor.eu)

 

         

 

Vecka 3

                      Börja redovisa fransktalande länder.

                     

                      Arbeta med adjektiv och adjektivets placering:

 

          Sid. 67:12

          Sid. 68:13

          Sid. 69:14

          Sid: 70:15

         

         

Läxa torsdag vecka 4:

                     

·      Text: Sid 25 – 26

·      Ord: sid. 84

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 4/5

 

         

                      Tisdag: vecka 4

         

          Skriva en dialog ”Au restaurant” i följande grupper:

 

         

 

 

·      Börja skriva dialog.

·      Följande ska ingå i dialogen:

·      Fördela rollerna (1 kypare 3/4 gäster)

·      Bestäm restaurang/kafé (namnge restaurangen)

·      Gå in i restaurangen och bestäm var i restaurangen ni vill sitta.

·      Be att få menyn.

·      Beställ först en förrätt och en huvudrätt samt dryck.

·      Bestäm hur ni vill ha köttet (genomstekt, medium, rött) – om ni vill äta kött.

·      När ni ätit två rätter beställer ni dessert och kaffe.

·      Till slut ber ni om notan och tackar.

·      EGNA FÖRSLAG

 

 

 

                      Lägg in egna förslag i dialogen:

 

o   Qu’est-ce que tu vas faire ce soir? (Vad ska du göra i kväll?)

o   On va manger au restaurant? (Ska vi äta på restaurang?)

o   Quand? (När?)

o   À quelle heure? (Hur dags?)

o   Qu’est-ce que tu vas faire ce weekend?

o   Tu vas à l’entrainement après?

 

                      Skriva dialog :

                     

                      Läxa torsdag vecka 5:

 

                      Lär dig adjektiv som står framför substantivet.

                      (Se separat kopia.)

 

Vecka 5

                      Avsluta dialogerna

                      Framföra dialogerna muntligt.

                     

                     

Läxa torsdag vecka 6:

                     

          Lär dig dialogen utantill

 

                      Arbeta med negationer

                      (separat planering)

 

Vecka 6        Repetera till prov vecka 8/9

 

                      Träna Läs- och hörförståelse

                     

Vecka 8/9     PROV

 

 

Med reservation för ändringar

Bedömning

                     

 

För betyget E:

  • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 

För betyget D:

  • Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

För betyget C:

  • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

 

För betyget B:

  • Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
  •  

För betyget A:

  • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter