Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7

Musik Trönningeskolan Åk 7 Vt 2021

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Övergripande syfte med terminen: * Att utveckla förståelse för musik-/låtuppbyggnad. * Att utveckla musikalisk förmåga och kunna spela utvalda låtar. * Att utveckla förmåga till självständigt musikskapande.

Arbete med uppgifter, instruktioner och kommunikation sker via Google Classroom, där varje klass har sin egen sida för musiken.

Preliminär planering för arbetsområden under terminen (kan ändras något under terminens gång):


Vecka
               Sjunga, spela och skapa                           Musikens sammanhang

 

2

Takt, rytm och notvärden (distansundervisning)

 

3

Takt, rytm och notvärden 

 

4

Ackordspel   spela 3-ackordslåtar

Låtanalys      inlämningsuppgift – 5 veckor

5

Ackordspel

Låtanalys

6

Ackordspel

Låtanalys

7

Ackordspel

Låtanalys

8

Höstlov

 

9

Ackordspel

Låtanalys

10

Digitalt musikskapande   BandLab

 

11

Digitalt musikskapande   BandLab

 

12

Digitalt musikskapande  BandLab

Musikstilar/genres 

13

Digitalt musikskapande   BandLab

Musikstilar/genres

14

Påsklov

 

15

Digitalt musikskapande   BandLab

Musikstilar/genres

16

Digitalt musikskapande   BandLab

Musikstilar/genres

17


Sång och ackompanjemang

 

18


Sång och ackompanjemang

 

19


Sång och ackompanjemang

 

20


Sång och ackompanjemang

 

 

21

Sång och ackompanjemang

 

22

Sång och ackompanjemang

 

23

Sista lektionen - avslutning

 

 

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Matriser i planeringen
Musikmatris åk. 7 Vt 2020
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback