Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

9 A Att berätta/ställa frågor om dagliga rutiner

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 18 februari 2021

Min dag, Att berätta/fråga vad jag och min familj gör tidigt på morgonen och på kvällen?

Varför ska du lära dig att berätta om min dag och vad jag och min familjen gör på morgonen och kvällen?

I läroplanen för moderna språk spanska står att du ska utveckla kunskaper i spanska och i områden och sammanhang där språket används samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du ska kunna prata om ämne som är välbekanta för dig, vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser, åsikter, känslor. En bekant ämne är vardagliga rutiner och aktiviter i din dag. 

Tidsperiod Vecka 2 - 5 

Vad ska du lära dig under det här moment?

  • Du ska lära dig att ställa frågor/svara på vad du gör t ex på morgonen och på kvällen. Då behöver du lära dig om reflexiva verb.
  • Böja reflexiva verb i presens.
  • Repetition: Klocka. Skillnaden mellan att fråga Vad är klockan? och Hur dags...?
  •  Repetition. Frågeord: ¿Cuánto? ¿Qué?
  • Verb och nya ord för att utveckla ordförrådet och kunna berätta om min och familjen dagliga rutiner på ett mycket enkel sätt.
  •  

Hur ska vi lägga undervisningen?

Vi börjar varje lektion med hälsningar, fråga svara när börjar/slutar lektionen på spanska, sammanfattning av tidigare lektion. Vi arbetar på olika sätt för att eleverna ska lära sig de reflexiva verb. vi arbetar med webbsidan Samona utbildning där kan man öva de nya ord och uttryck på olika sätt d v s enstaka ord och meningar. med lektionsuppgifter. 

Hur ska du visa dina kunskaper?

Jag kommer att bedöma dina lektionsuppgifter, om du använder material som delas ut för att underlätta din lärande, ditt deltagande på lektion, läsförhör,, hörförhör och prov. 

Vecka 2

VAD

Presentation av det eleverna kommer att lära sig under vår terminen.

De ska utveckla språket och lära sig att berätta om sina dagliga rutiner. Att duscha, tvätta håret, ge sig i väg mm. DVS Reflexiva verb

Efter det kommer de att lära sig att uttrycka sig i futurum form, pågående form och perfekt (dåtid)

Reflexiva verb. Läraren visar de hur man utveckla språket.

HUR

Korta video klipp. Skriftliga övningar

Vecka 3 - 5

VAD  Reflexiva verb

HUR Vi lyssnar och läser en text där några personer berättar vad har de för dagliga rutiner. Vi övar på de nya orden och uttryck på olika sätt. 

Hur visar du dina kunskaper?

Läraren kommer att bedöma ditt arbete under lektions tid, din förmåga att använda språket under lektions tid, och sit på ett prov där du ska visa att du kan berätta/ställa frågor om vad du och din familjen på morgonen och kvällen för det är då man behöver använda reflexiva verben


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
9 A Att berätta/ställa frågor om dagliga rutiner
9 A Att berätta/ställa frågor om dagliga rutiner. Hörförståelse
Uppgifter
PROV. Att berätta om dina morgon och kvälls rutiner. Då behöver du kunna hur man böjer de Reflexiva verben. Text. ¿Qué haces por la mañana? Vad gör du på morgonen?
HÖRFÖRSTÅELSE. Text. ¿Qué haces por la mañana? Reflexiva verb.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback