Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSKPSY02a

Mall: Perspektiv, psykologi 2a. För alla lärare.

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 15 augusti 2023

I det här arbetsområdet kommer ni att lära er om personlighetspsykologi samt utvecklingspsykologi. Arbetsområdet handlar om hur vi formas genom livet via arv, miljö, inre vilja och använda egenskaper.

Läroplan: Kunskap att ta vara på sin hälsa långsiktigt

Examensmål: Utveckla kunskaper om människor som individer och som gruppmedlemmar. Utveckla kunskaper om hur åsikter och värderingar uppkommer.

Betygskriterie: Eleven redogör för delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

 

Kunskapskvaliteter

A: Beskriver flera perspektiv, har en väl underbyggd teoriförankring 

C: Omfattande teori beskrivning, håller sig inom ämnet

E: Kan beskriva teorin med egna ord (=fakta och förståelse) och anger exempel på några teorier ur passande verklighet (färdighet och förtrogenhet). Beskrivningen är mer kortfattad och visst stöd behövs från lärare.  

 

Länk till planering i Classroom

 


Läroplanskopplingar

Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter.

Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter.

Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.

Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.

Matriser i planeringen
Psykologiska perspektiv, psykologi 2a
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback