Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik vt åk 1

Margretelundsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 6 februari 2021

Du ska få arbeta med att dela antal på hälften och att se vad dubbelt så mycket är. Du ska få träna på att använda bra strategier när du räknar addition och subtraktion. Du ska lära dig mer om de geometriska objekten och att se vad som är symmetriskt. (foto Koll på matematik 1B)

Begrepp:

dubbelt av tal

hälften av antal

strategi

addition

subtraktion

tiokamrater

triangel, kvadrat, cirkel, rektangel

symmetri, symmetrilinje


Läroplanskopplingar

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback