Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 3

Modersmål rumänska-Jag kan läsa rumänska

Modersmålsenheten GR, Linköping · Senast uppdaterad: 20 mars 2021

Språket är nyckeln till framgång. Bland det viktigaste i barnens liv och även avgörande för att få utveckla sitt språk. Vi kommer att börja läsa själva och upptäcka den underbara världen av rumänskan sagor.

Mål 

- Att känna till och kunna alfabetet och börja skriva och läsa

- Alfabetet och alfabetisk ordning och vokalerna

Arbetssätt 

- Vi kommer att arbeta med  olika arbetsuppgifter och vi ska träna alfabetet på IPad

- Träna på lätt läsnings böcker på rumänska .Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Bedömning 

- Din förmåga att lära känna igen alla gemen bokstäver och dina kunskaper i att se vilka skillnader och likheter ser du mellan alfabetet på ditt språk och alfabetet på svenska språket. De kommer att bedömas.

Tidsplan 

Lektion 1

Introduktion av rumänska alfabetet

Genomgång

Film

Låta eleverna arbeta i par och hitta på ord och meningar

Lektion 2

Träna på att skriva med stora och gemen bokstäver på tavlan och på IPad.

Lektion 3

Repetition och börja skriva korta meningar med de inlärda bokstäver

Lektion 4

Film

 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen
Modersmål 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback