Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Sagor

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 10 april 2021

Vi kommer att jobba med sagor. Inom arbetsområdet kommer vi att läsa olika sorters sagor: Folksagor, konstsagor och fabler. Du kommer att lära dig mer om sagans ursprung. Arbetsområdet avslutas med att du ska skriva en egen saga.

Hur ska vi arbeta?

  • Lärarledd genomgång och diskussion om vad sagor är
  • Genomgång om folksagor, konstsagor och fabler
  • Modellering och gemensam läsning av saga
  • Du ska läsa minst tre sagor av olika slag. En del av dem läser du och diskuterar i grupp, andra ska du läsa enskilt och lämna in en analys om i Classroom.
  • Du ska skriva en egen saga. Denna ska du förbereda noga och visa ditt utkast/dina tankar. 
  • Du ska ge skriftlig respons på en kamrats saga. Dokument får du av din lärare.

Varje år har Kvarnbyskolan en sagotävling för eleverna i årskurs sju, där sjuornas svensklärare väljer ut två sagor från varje klass som är med och tävlar. En kul tradition som brukar uppskattas. 

       


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris saga
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback