Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Wings 7 section 2 Clothes

Maserskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Nu ska du få lära dig ord för kläder och skor (färg, mönster och modell), så att du kan beskriva hur en person är klädd. Du kommer också att få lära dig ord , så att du kan beskriva hur en person ser ut (utseende). Dessutom kommer du att lära dig användbara ord/fraser som är bra att kunna om du ska köpa kläder i engelsktalande länder. Vi kommer att arbeta med kapitlet "Clothes", vecka 2, 3, 4.

Du kommer att arbeta med att 

  • utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift
  • träna på hur språket är uppbyggt (dvs. grammatiska regler, verbböjningar, ordföljd etc.)
  • lyssna på talad engelska
  • skriva egna texter av olika slag
  • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna
  • läsa olika slags texter

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

* Muntlig uppgift: Clothes and Looks

* Skriftlig uppgift: Describe Debbie and Mike

* Läsförståelsetest

* Hörförståelsetest

* Bedömningen sker fortlöpande, dvs. ditt aktiva deltagande muntligt och skriftligt under varje lektion är viktigt.

 

Undervisning

Du hittar detaljerad beskrivning av planering för varje lektion i Unikum/Lärlogg-Se Veckobrev eng.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Matriser i planeringen
Clothes
Uppgifter
Engelska uppgift v.5
Engelska uppgift v.5
Engelska uppgifter v.4
Engelska uppgifter v.4
Hörförståelse: Let's go shopping
A mini-mystery
Muntligt uppgift: Clothes and Looks
Skriftligt uppgift : Describe Debbie and Mike