Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Tema: Våra världsdelar

Byskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Tema våra världsdelar

Namn: Våra världsdelar

Ämne: Geografi, svenska

 

Övergripande mål:

 

Centralt innehåll:

Geografi:

 

 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Kunskapskrav:Geografi:

 

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

 

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

 

Konkretisering av mål:

Efter avslutat arbete ska du kunna:

 

 • Namnge världsdelarna och känna till deras plats och relation till varandra

 • Beskriva skillnaden mellan kontinent och världsdel

 • Redogöra för våra fyra väderstreck och hur de används

 • Förklara förhållandet mellan jordgloben och den platta kartan

 

Genomförande/planering:

 • Filmer om världsdelar och om jordgloben och den platta kartan

 • Spel på ipad om de olika världsdelarna - seterra.se 

 • Söka på världsdelarna på google earth 

 • Väderstreck- testa på att använda kompass. 

 • Grupparbete om en världsdel 

 • Söka fakta på NE om sin världsdel

 • Göra poster och redovisa sin världsdel

Bedömning:

Bedömning av texter i grupp samt redovisning

Bedömning med Ipad på om de kunde placera alla världsdelar

 

Dokumentering:

Faktatext

Observation av redovisning 

 

Analys:

 

Ansvariga lärare: Nathalie Jonsson & Sofia Lundh
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter