Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Energi

Vågbroskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Energi - Var kommer all energi från? Hur uppstår energi? Kan man skapa energi?

Väckarklockans ljud väcker dig. Du kliver upp och tar en dusch. Ute blåser det kallt, men inne i huset är det varmt. Du lyssnar på musik medan du äter en rostad smörgås till frukost. Allt du just har varit med om har med energi att göra. Från ljudet av väckarklockan, vinden och värmen, duschen och musiken till den rostade smörgåsen i magen. Men var kommer all denna energi ifrån? Detta ska vi ta reda på i kapitlet om ENERGI!

 Mål

När du har arbetat om ”Energi” ska du kunna: 

 • ge exempel på vad vi behöver energi till.
 • förstå vad energiprincipen innebär.
 • olika energiformer t.ex. strålningsenergi, lägesenergi, rörelseenergi och värmeenergi
 • ge exempel på olika energikällor.
 • veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi.

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar

 • diskussioner

 • läsa fakta 

 • undersökningar

 • filmer 

Bedömning

Du visar att du:

 • kan beskriva energiprincipen.
 • kan förklara olika energiformer.
 • vet skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi.
 • kan beskriva olika energikällor och känna till hur de påverkar klimatet och vår miljö
 • känna till vad som menas med isolering

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback