Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bild åk 4 2020-2021

Hallernaskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

I ämnet bild får du skapa och uttrycka dig i färg och form. Du får prova olika tekniker och utveckla din konstnärliga förmåga.

Bildämnets syfte:

Förmågor som du ska få möjlighet att arbeta med och utveckla: (Texten är hämtad från LGR11.)
• Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
• Skapa bilder genom att arbeta med digitala och hantverksmässiga tekniker, verktyg och
  material.
• Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
• Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Undervisningens innehåll:

Bildframställning. T ex teckna och måla. Använda trycktekniker. Arbeta med collage, återanvändning, tredimensionella material, digitalt. Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Redskap för bildframställning. T ex hur man bygger upp en bild genom att använda perspektiv, färg och komposition. Pröva olika material och verktyg. Fotografera, filma och bearbeta bilder i dator.


Bildanalys. Undersöka hur bilder är gjorda och vad de vill berätta. Få kunskap om olika ord och begrepp för att förstå och kunna uttrycka sig i ämnet och andra sammanhang.

Det här bedöms

Arbetsprocess
Din förmåga att planera, genomföra, ta egna initiativ och utvärdera ditt arbete.
Bildframställning
Din förmåga att hantera olika verktyg, material och tekniker.
Analys & reflektion
Din förmåga att ge uttryck för idéer och tankar kring ditt och andras bildarbete.

Vi jobbar med:

HT-2020

  • sommarglasögon (linjer, perspektiv, konturer, självporträtt: proportioner samt uttrycka sig själv genom bild)
  • bildmapp med namn à la fisk (teckning, rumslighet, linjer och färg)
  • Minioner (bildanalys, teckning, redskap för bildframställning och att uttrycka sig själv)
  • höstlöv (teckning, måleri, konstruktion. Vattenfärg, pastell. Bildanalys - att teckna ett löv, studera lövet samt nyanserna i höstens färger)
  • regnbågsparaply (teckning, linjer och färg, färglära-färgtonscirkeln, vattenfärg och tryck)
  • julstjärnor (formbara material, tredimensionellt arbete, kultur och tradition, återanvändning av material)
  • julgranar i snö (olika element som skapar rumslighet i bilder, återanvändning av material/bildmontage, kombination av olika plana och formbara material och tekniker)

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter