Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Geografi Sverige åk 4-5

Öregrunds skola, Östhammar · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

I åk 4 och 5 kommer vi i ämnet geografi fokusera på landet Sverige. Vi kommer att lära oss mer om hur vårt avlånga land ser ut, hur det är indelat i olika landskap, varför det ser ut som det gör m.m.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att förstå på vilket sätt människan och naturen påverkar jordytan,
 • att kunna förklara hur och varför jordytan förändras,
 • att beskriva namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten,
 • att ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka andra människor i världen och miljön,
 • att använda nya begrepp inom ämnet geografi,
 • att använda en karta och även andra källor, för att hitta .tex. städer, hav m.m.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Vi arbetar med:

 • Sverige
 • Kartan
 • Sveriges landskap
 • Hållbar utveckling

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • titta på olika filmer
 • arbeta i helklass och mindre grupper,
 • träna olika ord och begrepp inom geografi,
 • arbeta med olika källor t.ex. iPad för att söka information,
 • forska om ett landskap i varje landsdel

 

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • kan beskriva hur jordytan ständigt förändras,
 • använder geografiska begrepp,
 • använder en karta för att samla information,
 • kan sätta ut Sveriges landskap, städer, berg, hav och vatten,
 • kan förklara hur enkla val i vardagen kan påverka miljön och andra människor i världen.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Geografi Sverige
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback