Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1 - 3

Engelska åk 1-3

Ljungviksskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du har kommit i din språkutveckling i momenten: Åk. 1 och 2 bedömer vi färdigheterna lyssna/förstå och tala. Åk. 3 bedömer vi färdigheterna lyssna/förstå, tala, läsa och skriva.

Syfte


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Engelska åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter