Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Redskapsgymnastik åk 6 - redskapsstationer, hopp och hinderbana

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Vad är skillnaden mellan att hoppa satsbräda och trampett? Hur gör jag för att hoppa så högt och långt som möjligt? Vad är viktigt att tänka på när man landar? Vad ska man tänka på vid ett handstående? Hur jobbar vi med hävarmar i räck? Vad är viktigt att tänka på vid fram- och undanplockning av respektive redskap? Allt detta och mycket mer kommer ni få lära er om när vi nu startar arbetsområdet redskapsgymnastik.

Redskapsgymnastik åk 6

Period: V.2-8

Arbetsområdet redskapsgymnastik blir det första arbetsområdet för denna termin. Vi kommer att köra sju veckor i rad och vi startar med stationsgymnastik med olika redskap för att sedan gå vidare med hopp och avslutar med hinderbana. Målet är att ni ska få möta en bredd av aktiviteter där ni kan utvecklas på er egen nivå. Det kommer därför att ligga ett stort ansvar på er att jobba självständigt men givetvis går vi igenom alla övningar och hela progressionen (stegring i svårighetsgrad) på varje redskap. 

Under arbetsområdet ska vi också arbeta med kamratbedömning, two stars and a wish. 

 

Lektion 1-6 Redskapsstationer (ringar, räck, bom, matta och handstående)

Först presenteras ni för upplägget och lite om innehållet i de olika lektionerna. Vi pratar också lite allmänt om säkerheten kring användandet av redskap samt vad vi ska tänka på när vi plockar fram och plockar undan. Sedan plockar ni fram enligt ritningen på tavlan. 

Uppvärmningarna: Vid varje station finns en progression av övningar, de enklare övningarna är lämpliga att börja med för att värma upp leder och muskler för att ni inte ska skada er. 

Huvudmomenten: Som huvudmoment kommer ni att jobba enskilt och i par med de övningar som finns enligt beskrivning. Målet är att utveckla en god teknik och klara så många övningar som möjligt. 

Avslutning: Varje lektion avslutas med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen.

 

Lektion 7-10 Hopp med satsbrädor och trampett

Först presenteras ni för upplägget och lite om innehållet i de olika lektionerna. Vi pratar också lite allmänt om säkerheten kring användandet av satsbrädor och trampett samt vad vi ska tänka på när vi plockar fram och plockar undan. Sedan plockar ni fram enligt ritningen på tavlan. 

Uppvärmningarna: Vi hoppar igenom våra grundhopp; ljushopp och x-hopp. Detta gör vi varje gång vi hoppar satsbräda eller trampett. Syftet är att ni ska väcka musklerna och påminnas av hur ansats, inhopp och hopp går till samt hur starten på de mer avancerade hoppen ska se ut.

Huvudmomenten: Hoppa nu grupperat och pik eller gå vidare till enkla rotationer. Jobba med tekniken, det är kvalitén som är viktig inte antalet hopp. Vid tjockmattan som jag står vid får ni också möjlighet att jobba med mer komplexa rotationer. Vi börjar med lång kullerbytta. När man fått okej från läraren får man testa överslag (handstående till liggandes). Sedan är det dags för handvolt och slutligen volt. Observera att det inte är okej att genomföra komplexa rotationer utan passning från läraren.

Avslutning: Varje lektion avslutas med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen.

 

Lektion 11-12 Hinderbana

Först presenteras ni för upplägget och lite om utmaningarna i hinderbanan. Vi pratar också lite allmänt om säkerheten kring passagerna i hinderbanan samt vad vi ska tänka på när vi plockar fram och plockar undan. Sedan plockar ni fram enligt ritningen på tavlan. 

Uppvärmning: Vi börjar med att ni rör er försiktigt fram i hinderbanan för att lära känna stationerna och för att inte skada kroppen som inte är van vid rörelserna ännu. 

Huvudmoment: Under huvudmomentet kommer ni att mötas av olika utmaningar, t.ex. springa tyst, springa smidigt, springa tillsammans med någon i handen o.s.v.

Avslutning: Varje lektion avslutas med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen.

 

Bedömning:

Sker löpande under arbetsområdet precis som vanligt. Men presterar ni bättre är det det som gäller som bedömning, dvs det finns flera chanser till att höja sig. Det ska bli intressant och roligt att få se er hoppa, hänga, snurra och springa under arbetsområdet och jag hoppas ni får en spännande och lärorik period tillsammans! 

Fokus under varje lektion ligger på säkerhet samt att lära sig kopplingen mellan att värma upp och att förebygga skador samt att prestera bättre! Det innebär att eleverna även bedöms kring hur väl de utför sin uppvärmning och hur de tar hänsyn till säkerheten under lektionerna

 

Övrigt:

Tänk också på att bidra till ett positivt klimat under lektionerna så att du och andra vågar prova nya saker och utmana dig själv för att lära dig mer! 

 

 

"Det du gör under lektionerna påverkar hur du lär dig.

Det kan leda till bättre omdöme och kanske bättre betyg i slutet av terminen!"

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris redskapsgymnastik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter