Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Kroppen

Lindbladsskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Under vecka 2-9 kommer eleverna i årskurs två att arbeta med kroppen. Eleverna kommer själva att få komma med förslag på vad de vill lära sig. Eleverna kommer att få arbeta både praktiskt och teoretiskt. Arbetsområdet kommer att delas in in i sex mindre arbetsområden.

Vad ska jag som elev utveckla?

·       Eleverna ska utveckla förmågan att förklara samband i människokroppen.

·       Formulera sig i skrift samt att söka information

Vad ska vi arbeta med?

  • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  • Informationssökning i böcker

 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

Kroppen kommer att delas in i 6 mindre arbetsområden.

Första lektionen kommer vi introducera ämnet och kartlägga elevernas tidigare kunskaper. Eleverna ska även få komma med förslag på vad de vill lära sig mer om samt hur de vill lära sig.

Varje arbetsområde kommer att se ungefär likadant ut. Eleverna kommer känna igen arbetsgången men den kommer att variera lite beroende på hur mycket praktiskt som går att göra till respektive område.

Vi utgår ifrån Puls No boken. Eleverna kommer inom varje område att tillsammans få läsa en fakta text. Vi sammanfattar denna och eleverna får sedan skriva av sammanfattning från tavlan. Sedan får eleverna individuellt svara på frågor ställda utifrån texten. För att svara på dessa frågor får eleverna använda arbetsboken som stöd.

Inom vissa arbetsområden kommer eleverna att få göra experiment och inom vissa arbetsområden kommer eleverna att få ta till sig kunskap även genom att se på film.

Eleverna kommer att arbeta största delen individuellt.

Bedömning

För att kartlägga vilka kunskapar eleverna har tagit till sig kommer jag efter varje lär tillfälle samla in elevernas frågor de svarat på utifrån texten. Detta för att kunna följa upp vad eleverna inte förstått.

Arbetsområdet avslutas med ett test med frågor eleverna tidigare arbetat med. Eleverna bör alltid känna till vad som kommer att bedömas i deras arbeten innan arbetet startar Till sluttestet får eleverna inte använda arbetsböckerna.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter