Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Sve: Rika och fattiga länder ht-22

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 7 oktober 2022

Vi läser skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Tidsperiod:
Vecka 41-45

Innehåll:

Läsa och recensera en av dessa böcker:
Mankell: Eldens hemlighet.
Ellis: Den osynliga flickan.
Zak: Alex Dogboy.
Naidoo: På andra sidan sanningen
Efron: Såld

Bedömning: se matris


Läroplanskopplingar

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Läsförståelse
Sve: Bedömning- och lärandematris Läsförmåga
Uppgifter
Sve: Läsa bok om rika och fattiga länder