Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Sławni Polacy

Modersmålsenheten, Österåker · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Poznajemy sławnych Polaków. Imiona niektórych Polaków są znane na całym świecie. Żyli w różnych czasach i wsławili się w różnych dziedzinach. Warto zapoznać się z nimi.

Jest bardzo wielu znanych na całym świecie Polaków. Zajmowali się różnymi dziedzinami życia, mieli różne osiągnięcia, niektóre z nich tak ważne, że uczymy się o nich w podręcznikach w Polsce i na świecie.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.

Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Robimy listę sławnych Polaków
Mikołaj Kopernik to jeden z najbardziej znanych Polaków na świecie
Napisz krótką informację o Mikołaju Koperniku
Przedstawiamy sławnego Polaka Polkę
Prezentacja w grupie
Robimy Google Formulär lub Kahoot
Uzupełnij tekst z lukami. Tekst dotyczy Mikołaja Kopernika

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback