Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Livet förr och nu

Heby skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Du kommer möta livet för 100 år sedan. Vi kommer prata om skolan, livet förr och jämföra med hur det ser ut för dig, i nutid.

 

1. Konkretiserade mål:

Inom det här arbetsområdet kommer målet vara att:

  • du ska känna till hur skolan fungerade förr
  • kunna berätta om några skillnader mellan nu och förr

 

2. Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

  • att aktivt deltaga i samtal och diskussioner i ämnet
  • att muntligt berätta hur livet såg ut förr
  • göra jämförelse mellan din skoldag och en skoldag förr

3. Undervisning:

Vi kommer att:

  • läsa texter och samtala kring bilder
  • prata om ord och begrepp som rör ämnet
  • diskutera film och skönlitteratur
  • genomföra vissa praktiska moment kopplat till hur skolan var förr

Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback