Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Samtal och presentationer.

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Vecka 3 - 7 kommer vi att arbeta med samtal och presentationer. Vi gör olika samtals- och talövningar tillsammans. Reflekterar över hur vi pratar i olika sammanhang. Ni gör en egen presentation i grupp eller i klass om ett valfritt ämne, samt en självutvärdering av den gena presentationen. Ni ger också feedback till era klasskamrater. Läsning av gemensam bok! Bokdiskussioner.

Innehåll

Syfte

Följande förmågor ska du träna när du arbetar med det här arbetsschemat:

 • läsa och analysera skönlitteratur
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • följa språkliga normer - stor/liten bokstav, skiljetecken, stavning, styckeindelning

 

Centralt innehåll

 • Träna att läsa för att förstå, tolka och analysera texter. Läsa skönlitteratur för ungdomar.
 • Träna att skriva olika typer av texter.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken och ordklasser.
 • Träna muntliga presentationer. Anpassa språket till mottagaren och använda hjälpmedel.

Kunskapskrav

 • Du ska kunna läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt.
 • Du ska utifrån egna erfarenheter tolka och se budskap i texter samt kunna beskriva egna tankar kring det lästa.
 • Du ska kunna skriva olika slags texter med begripligt innehåll. Du ska visa följa regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • Du kan förbereda och genomföra muntliga redovisningar.

 

Uppgifter som kommer att bedömas

 • Muntlig presentation
 • Ditt arbete under lektionerna.(fortlöpande).
 • Läslogg till boken "på natten är allt sant"

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback