Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 4

Grovplanering Snäckan VT21

Vittinge förskola, Heby · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Grovplanering för snäckan VT20

 • Organisation/Personal
  Organisationen på Snäckan kommer bestå av Linn 100% Linda B 100% och Ellinore 100%, Marie några timmar extra på förmiddagarna Tisdag och Onsdag. Vi kommer ha en barngrupp på 22 barn i åldern 3-5år. 

 

 • Föräldrasamverkan
  Vi har löpande uppdatering i Unikum med pedagogiks dokumentation enskilt/grupp och meddelanden, utvecklingssamtal har vi denna termin som sker digitalt, och en daglig dialog kring barnet. Vi har även samrådsmöte en gång per termin. 

 

 • Lärmiljöer

  Ateljén - i ateljén vill vi ge varje barn möjlighet att utforska olika material och tekniker, skapa och konstruera fritt och genom målstyrd undervisning.  

  Bygg och konstruktion - här utforskar barnen olika tekniker och metoder att bygga och konstruera, vi erbjuder olika material för att kunna utmana barnens föreställningsförmåga och samarbete. 

  Språk - här vill vi inspirera barnen att utveckla sitt språk, här vill vi ge möjlighet till högläsning, öva ordförståelse, samtala och ge barnen positiva erfarenheter kring litteratur. 

  Avskildhet/vila - vi har på avdelningen en liten hörna där barnen ska kunna gå undan och ha en lugn stund, där kan de titta i böcker, arbeta med ipaden och komma ifrån barngruppen. Barnen har även som rutin att vi vilar efter lunchen, barnen har då chans att varva ner, återhämta sig och bara vara för att samla tankar och energi. 

  Ljusmiljö - Här har barnen chans att utforska ljus och digitala verktyg, Vi har olika material i ljusmiljön för barnen ska  bjudas in till lek och lärande. 

  Lägenheten - barnen utövar här rollekar och utvecklar sin förmåga till turtagning, samspel, respekt och ömsesidighet. De övar även på att fungera i en grupp. 

 

 • Fasta aktiviteter
  Måndag - förmiddag Matematik aktivitet. Eftermiddag skapande, ateljén. 

  Tisdag - Förmiddag Språksamling i mindre grupper. Eftermiddag sagostund 

  Onsdag - Förmiddagen skogen i två grupper. Eftermiddag Experiment 

  Torsdag - Förmiddagen uteaktivitet rörelse. Eftermiddag Rörelse och dans med projektorn 

  Fredag - Sångsamling, språk, räkna, dansa, ljud & instrument. 

 

 

  • Tema/Projekt

Vi fortsätter med dinosaurierna ett tag till in på terminen då vi upplever att vi inte är klara. 

 • Högtider

samiska nationaldagen 

alla hjärtansdag 

världsnaturdagen

rockasockorna  

Earth hour

internationella barndagen 

Påsk 

ramadan 

förskolans dag 

Nationaldagen 

midsommarafton 

 

 

 • Barns inflytande
  Barnen kommer ha stort inflytande i verksamheten både när det kommer till miljöerna och undervisningen, Vi kommer observera vad barnen är intresserade av och föra in det i de olika delarna i verksamheten. Vi följer även upp genom den pedagogiska dokumentationen. 

 

 

 • Värdegrundsarbete
  Vi kommer väva in vårt värdegrundsarbete i vårt temaarbete. 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback