Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Noveller år 8

Tappströmsskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 13 juni 2023

Nu ska vi ta oss an korta berättelser - noveller. Vi ska både läsa noveller, analysera dem och skriva egna noveller.

Tidsperiod

Vi kommer att hålla på med noveller fram till och med vecka 8.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

När momentet är avslutat ska du kunna:
- Skriva en novell med genretypiska drag, samt fungerande struktur och innehåll
- Följa skriftspråkets normer när det kommer till stor bokstav och interpunktion samt styckeindelning 
- Skriva dialoger konsekvent utifrån antingen talminus eller citattecken
- Läsa skönlitterära texter, sammanfatta innehållet samt svara på frågor som står på och mellan raderna 
- Läsa sakprosaåterge innehållet och ta ut nyckelord för att kunna skriva ett referat

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du kommer att få:
- Läsa olika noveller, sammanfatta innehållet samt svara på frågor som står på och mellan raderna för att visa på läsförståelse.
- Skriva en egen novell med genretypiska för att visa på att du kan skriva en berättande text med fungerande dramaturgi och gestaltningar, samt följa skriftspråkets normer.

Formativ bedömning (feedback) kommer att ske på din kortnovell du skrivit i TEAMS.
Summativ bedömning kommer att ske när du har skrivit klart din novell. 

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

Vi kommer att gå igenom den dramaturgiska kurvan, samt hur en gestaltar för att sedan kunna skriva en egen novell. Materialet kommer att finnas tillgänglig i TEAMS - svenska - kursmaterial. 


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läsförståelse i Gleerups - Mod
Läsförståelse i Gleerups - Mod

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback