Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hållbar utveckling: Återanvändning

Kunskapshusets förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Vad kan vi göra med skräpet vi plockat? Kan allt återanvändas och till vad?

Mål:

 


Globalt mål för hållbar utveckling:
 

Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12)

 

Barnkonventionsmål:

Artikel 13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Artikel 24. Varje barn har rätt till rent vatten.

 

Delmål:


Att barnen uppmärksammas på att skräp går att återanvändas på olika sätt.

 

 

Bakgrund och Syfte:

 

Vi bygger vidare på vårt arbete med sopsortering och funderar kring återvinnandet av skräp. Kan allt skräp återvinnas? Vad kan vi återanvända för skräp på förskolan och vad kan vi göra med det? Vi vill komma åt barnens tankar och funderingar och samtidigt göra dem medvetna om att återanvända material.

 

 

Aktivitet och Metod/Teori:  

 

Vad ska vi göra?

Börja med att titta på en bild av ett konstverk gjort av skräp. Vi går vidare med projektet genom att skapa med återanvända skräp.

Hur ska vi göra?

Utifrån bilden observera barnens reaktion och sedan diskutera tillsammans med barnen vad det är dem ser i bilden. Prata kring vad som är skräp, vad som kan återanvändas och vad vi kan göra med skräpet.

 

När, var, vem, varför?
På våra innedagar (torsdag och varannan tisdag) i våra jupitergrupper (Jupiter 1 och Jupiter 2). På torget och i matsalen där projektor finns tillgänglig. 

 

Dokumentation:

 

Vi kommer att dokumentera dessa utbildningstillfällen med foto och filminspelning med hjälp av iPad och iPhone. Detta gör vi för att kunna reflektera tillsammans med barnen vid annat tillfälle och för att själv titta på i efterhand för att se vad som fångade barnens intresse och för att vidare kunna utveckla nya lärandesituationer. 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback