Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Bild

·

Årskurs:

8

Brobygget mellan två världsdelar VT 21

Enskede skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Brobygget mellan två världsdelar Uppgiften för dig är att under några lektionstillfällen lösa ett problem. Förutsättningen för er är att ni har ett konsultföretag i konstruktionsbranschen . Bron skall byggas mellan två olika länder därför är det av stor vikt att bygget flyter på smidigt. Ni kommer arbeta med detta i ämnena teknik. Bedömningen sker inom respektive ämnes arbetsområden. Vi tittar på estetik, konstruktion, form och funktion.

 Bro film: https://www.youtube.com/watch?v=fxJZdKTIQ_8&list=LL3_OoKbLYg31pgdnzH77CZQ&index=988

Hur du ritar i Skenchap  https://www.youtube.com/watch?v=sBcnUqFmipw

https://edu.sketchup.com/app

 

En tävling har utlyst för att prova byggföretagens kompetens. För att få jobbet att bygga upp bron gäller ett anbudsförfarande, samt att av tävlingsledningen utdelat material, presentera bästa modell bro efter vissa krav. För ert företag är det av stor vikt att få jobbet då konjunkturen slår hårt mot regionens byggföretag. 

 

 

 

Ert företag har just beslutat att delta. För att ert företag skall få den stora äran att bli det som får uppdraget krävs ett trovärdigt förslag samt ett estetiskt tilltalande konstruktion. Kostnaden för bygget får inte bli för höga och därför kommer en ekonomiskt sparsam konstruktion och ett miljömässigt byggande att bedömas extra värdefull. 

 

 

 

För att det skall bli rättvist för konstruktionsföretagen kommer grundmaterialet till uppgiften att vara givet från tävlingsledningen och utdelas vid tävlingens start.

 

 

 

Tekniska krav för en bro mellan två världsdelar:

 

Bron ska byggas på en platts som är 400 mm

 

Bron ska ha en seglingsfri höjd på 40 mm

 

Bron ska vara anpassad för två filer med 20 mm breda bilar

 

Bron ska klara en belastning på 0.2 kg

 

 

 

Materialet:

 

Tejp

 

Papp vitt hårdpapp och brun kartong

 

Snöre

 

Elektronikmaterial till belysning

 

Arbetets upplägg

Del 1. Individuellt arbete med broskiss Hur du ritar i Word:https://www.youtube.com/watch?v=BbeIU0hPe7I

Del 2. Grupparbete; presentation av ritning, beslut kring vilken konstruktion ni väljer samt kostnadsberäkning

Del 3. Byggandet utförs av gruppen

Del 4. Individuellt beskrivning av arbetsprocess samt inlämning av rapport med bilagor (ritning och bild på modell).

 

Du visar dina kunskaper genom att:

Lämna in ritning och planering

Lämna in din arbetsprocessrapport

Aktivt deltagande i gruppen

 

På denna uppgift bedöms:

 

- Hur du beskriver och använder ämnesspecifika kunskaper, begrepp och teorier.

 

- Hur du resonerar runt orsaker, konsekvenser, samband samt motiverar ställningstaganden. Estetik, konstruktion, form och funktion.

 

- Hur du har ritat din ritning

 

- Hur du arbetat med konstruktionen och hur slutresultatet blev i din grupp

Se Matris för bild och teknik i Teams

 

Bedömning broar: 

 

Rapport 

Du använder några tekniska begrepp i din rapport och beskriver hur bron fungerar på ett enkelt sätt. Du förklarar även vilka olika material som har använts i din konstruktion. 

 

 

 

 

Du beskriver någon konsekvens som brobyggen kan få för miljön, samhället eller individen. 

 

 

 

 

 

Ritning 

Du gör en enkel ritning i datorn. 

 

 

 

 

 

Konstruktion 

Du gör en enkel modell som visar brons form. 

 

 

 

Du använder tekniska begrepp i din rapport och beskriver hur bron fungerar på ett detaljerat sätt. Du förklarar även varför olika material har använts i din konstruktion. 

 

 

 

 

Du beskriver olika konsekvens som brobyggen kan få för miljön, samhället eller individen. 

 

 

 

 

 

 

Du gör en utvecklad ritning med mått och i olika vyer 

 

 

 

 

 

 

Du gör en modell som visar både form och någon funktion. 

 

 

Du använder tekniska begrepp i din rapport och beskriver hur bron fungerar på ett detaljerat sätt. Du jämför brokonstruktionen med liknande lösningar. Du förklarar även varför olika material har använts i din konstruktion. 

 

 

Du beskriver olika konsekvens som brobyggen kan få för miljön, samhället eller individen och vad konsekvenserna kan leda till. 

 

 

 

 

 

Du gör en välutvecklad ritning med mått i olika vyer och en 3D ritning med detaljer 

 

  

 

 

Du gör en modell som tydligt visar brons form och funktioner. 

 

. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Brobygget mellan två världsdelar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter