Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

9C v. 2 - 8 Matematik Kap 3 Geometri

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 februari 2021

Välkomna, klass 9C, till Kapitel 3: Geometri! Nu ska ni få lära er om symmetri, likformighet, längd- area- och volymskala, likformiga trianglar, Pythagoras Sats, och att arbeta med formler!

Nedan finner du veckoplanering, länkar, lärandemål, undervisningsformer, bedömningstillfällen.

Jag uppdaterar ibland dokumentet med länkar samt att det kan bli ändringar i veckoplaneringen, så se till att hålla dig uppdaterad!

 

 

               9C Veckoplanering i matematik Kap 3 Geometri

 

 

 

Läxor: Ligga i fas med planeringen. Det du inte hinner på lektionstid blir läxa.

 

Om du måste jobba hemifrån: Följ planeringen. Håll koll i Teams/Matematik för instruktioner. Om det är förhör har du möjlighet att göra det hemifrån om jag fått tid att höra med dina föräldrar först om någon av dem kan vakta dig.

 

 

 

Studietid: Mattelärare finns på plats måndagar, tisdagar, och onsdagar

 

 

 

 

 

V

Måndag 100 min

09.00 – 10.40

B305

Tisdag 65 min

12.35 – 13.40

B305

Onsdag 60 min

12.00 – 13.00

C208

2 

 

 

Vi tittar igenom Kap 3

 

3.1 Symmetri

 

3

3.2 Likformighet och kongruens

3.3 Längdskala

3.3 Längdskala

 

 

4

EV 5

Ingen lektion

EV 6

Ingen lektion

Förhör 3.1 - 3.3

 

3.4 Areaskala och volymskala

 

5

3.4 Areaskala och volymskala  

 

3.5 Likformiga trianglar och topptriangelsatsen

 

3.5 Likformiga trianglar och topptriangelsatsen

 

6

3.5 Likformiga trianglar och topptriangelsatsen

 

Inför utvecklingssamtal

 

Förhör 3.4 – 3.5

 

3.6 Pythagoras sats

 

 

7

3.6 Pythagoras sats

 

E-test

 

Inför provet

 

8

Prov

 

(Utvecklingssamtal em)

 

Förbättring om Lena hunnit rätta

Muntliga kompletteringar

 

EV 7

Ingen lektion

 

9

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

 

 

 

 

 

           Lärandemål 

·        Att kunna rita symmetrilinjer i spegelsymmetriska figurer

·        Att kunna beräkna hur många grader en figur minst måste roteras innan den ser likadan ut igen (rotationssymmetri, rotationsordning)

·        Att kunna identifiera om två figurer är likformiga och/eller kongruenta

·        Att kunna beräkna sträckor i (samt rita) figurer som är likformiga eller kongruenta

·        Att kunna beräkna och göra beräkningar med längdskala, areaskala, och volymskala

·        Att kunna beräkna och dra slutsatser om motsvarande vinklar i likformiga trianglar

·        Att kunna använda Topptriangelsatsen för att beräkna sidor och vinklar i likformiga trianglar

·        Att kunna arbeta med formeln för Pythagoras sats för att avgöra om en triangel är rätvinklig eller inte, samt för att bestämma sidor i rätvinkliga trianglar

 Begrepp att förstå och kunna använda: symmetri, spegelsymmetri, rotationsordning, rotationssymmetri, likformighet, kongruens, längdskala, motstående sida, motsvarande sida, motsvarande vinkel, areaskala, volymskala, topptriangel, Topptriangelsatsen, hypotenusa, katet, Pythagoras sats, rät vinkel.

 

 

·        Undervisning

·        Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner/problemlösning i grupp

·        Enskilt arbete

 

·        Bedömning

·        Diskussioner enskilt och i grupp på lektionstid

  •         E-test vecka 7
  •         Skriftligt prov vecka 8

 

 

 

 

Centralt innehåll från Läroplanen: 
 
Geometri
 
  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tre-dimensionella objekt.
  • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter