Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Lagar och rätt / Brott och straff

Segeltorpsskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vi människor är alla lika värda och vi har både skyldigheter och rättigheter. Det är viktigt att vi följer de lagar och regler som finns för att det ska vara rättvist. Ni ska under detta arbetsområde fundera över: Varför har vi lagar och regler? Vad är skillnaden mellan lag och regler? Några olika lagar och vad som händer om vi bryter mot dem. Hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också familjen och samhället.

Tid: Vecka 4 - 8. 
V.4: Mänskliga rättigheter. Grupparbete: Hjälporganisationer. 
V.5: Grupparbete: Hjälporganisationer. Vad är lagar och regler? 
V.6: Vad är allemansrätten? Några olika brott. Vad är polisens uppgift?
V.7: Vad händer när ett brott har begåtts? Hur går en rättegång till? 
V.8: Repetition. Läxförhör. 

Begrepp: hjälporganisationer, rättighet, skyldighet, lag, regel, grundlag, allemansrätten, brott, åtal, domstol, rättegång, åklagare, vittne, målsägande, misstänkt, försvarsadvokat, straffmyndig,

Metod och arbetssätt:
Lärarledda genomgångar och aktiviteter. 
Läromedel: Clio + NE.
Se på olika informationsfilmer. 
Läsa texter och svara på frågor, skriftligt och muntligt. 

Bedömning: 
Läxförhör v.8. 
Grupparbete: Hjälporganisationer. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter