Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Djur och natur under vintern åk1 vt-21

Villaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Vi ska arbeta med årstiden vinter och typiska vintertecken i vår närmiljö. Hur anpassar sig växter och djur till vintern? Vad är snö och varför är den vit? Hur ser en snöflinga ut?

 

Mål:

Målet med arbetsområdet är att du ska

- kunna ge exempel på typiska vintertecken i närmiljön, snö-djur-natur

- kunna förklara hur djuren anpassar sig till vintern på olika sätt och då använda begrepp som dvala, ide, förråd, övervintrar

- kunna skriva en faktatext om ett djur i närmiljön utifrån en 6-fältare(utseende, boplats, föda, ungar, övervintrar, övrig fakta)

- kunna presentera "ditt" djur muntligt för klassen utifrån din faktatext

Arbetssätt/former:

- Vi kommer att titta på filmer om årstiden vinter

- Vi kommer att prata och läsa om vad som händer med naturen i vår närmiljö under vintern och hur djuren anpassar sig.

- Vi kommer att skriva faktatexter på datorn om några vanliga svenska djur utifrån en 6-fältare och då bl.a. om hur de       anpassar sig till vintern (pararbete)

- Vi kommer att presentera våra djur muntligt för varandra (pararbete)

- Vi kommer att göra experiment som handlar om snö och ställa en hypotes

- Vi kommer att arbeta i olika kooperativa strukturer för att lära av och med varandra t ex "Mina ord och Dina ord",

   "Fråga-fråga-byt"

- Vi kommer arbeta i NO-arbetsbok och våra "Årshjul" med text och bild

Bedömning

Du ska visa hur väl du kan:

  • ge exempel vintertecken bland djur och natur (samband vinter och djur-natur)
  • kan berätta och förklara hur djuren anpassar sig på olika sätt till vintern
  • plocka ut fakta om ett djur i en 6-fältare och skriva en faktatext
  • muntligt presentera "ditt djur" 

Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen
Djur och natur under vintern åk1 vt-21
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter