Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

6 - 9

Hemmet igår, idag och imorgon.

Östlyckeskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 24 januari 2021

Hemmet igår, idag och imorgon – uppsats utifrån en intervju

  • Tänk på att i förväg bestämma tid med den du tänker intervjua så att hen kan förbereda sig och avsätta tid. Beräknad tidsåtgång 30 - 60 minuter.
  • Med tanke på Corona är digitala intervjuer att föredra.
  • Be intervjupersonen att prata långsamt då du skall hinna anteckna samtidigt. En idé kan vara att spela in intervjun. Glöm inte att be om personens samtycke.
  • Sammanställa och skriva ner intervjun. Beräknad tidsåtgång 100-150 minuter.

Önskar er fina intervjuer. 

Lycka till, Lena


Läroplanskopplingar

Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.

Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Hemmet igår, idag och imorgon - uppsats utifrån en intervju.
Hemmet igår, idag och imorgon - uppsats utifrån en intervju.
Hemmet igår, idag och imorgon - uppsats utifrån en intervju.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback