Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

Pedagogiskt årshjul - matematik och teknik.

Förskolan Granen, Östhammar · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Olika delar inom ämnena matematik och teknik anpassat för förskolan.

Under februari och mars kommer vi fokusera på matematik och teknik utifrån vårt pedagogiska årshjul.

Syftet med arbetet med matematik och teknik är att skapa ett intresse för och locka till fortsatt lärande. Vår förhoppning är att barnen lär sig att använda sig av matematik och teknik som en del av sitt lärande inom andra områden t.ex. som en del av leken samt olika slags skapande.

 Inom matematik är olika begrepp som används inom matematiken en central del (geometriska formers namn, ord som beskriver sakers egenskaper och förhållanden i rummet mm) därav kommer språket vara en stor del av detta fokusområde också.

 

Vi tänker göra aktiviteter som lockar barnens matematiska och tekniska intresse på samlingar och gruppaktiviteter.

  • Prata om antal med hjälp av kroppen, den egna och tillsammans.
  • Sortera saker, prata om mönster, göra armband efter mönster 
  • Blueboots – programmera.  Bilder som den ska gå till.
  • Samling med matematiska uppdragskort som innefattar olika delar av matematik som lägesord, räkning, mätning osv.
  • Öva på att koppla rätt antal till rätt siffra genom matematikspel "Mattememory"
  • Kolla på "Miniräknarna" på Ur- play som behandlar olika delar av matematik och diskutera med barnen utifrån detta

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter