Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

9

Matens kemi

Elinebergsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

I det här området kommer eleverna få lära sig om hur mat påverkar oss ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Vi kommer också gå igenom hur och varför vi behöver mat, vilket inkluderar en djupdykning i våra energikällor. Där kommer även eleverna få lära sig om vilka funktioner mineraler och vitaminer har i kroppen. Vi kommer även arbeta med alkohols, tobaks och drogers påverkan på kroppen. Det här kommer vi också gör ur ett naturvetenskapligt perspektiv.

Syftet med arbetsområdet

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med kemis. Eleverna ska också ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer utifrån egna erfarenheter och upplevelser.

Undervisningens innehåll

Vad?

Dessa konkreta mål kommer vi att jobba med under detta arbetsområde:

 

* Hur vi från fotosyntesen och genom fler processer får tillgång till olika näringsämnen såsom kolhydrater, fetter och protein.

* Hur fotosyntesen och cellandningen fungerar.

* Kolhydraternas byggstenar av olika sockerarter..

* Fetters olika uppbyggnad.

* Proteinernas byggstenar.

* Några exempel på funktioner mineralämnen och vitaminer har på kroppen.

* Hur kroppen påverkas av alkohol, tobak och narkotika.

 

När?

Vi kommer att jobba med matens kemi under veckorna 51-7.

Hur?

Vi kommer att jobba på följande sätt:

* Teorigenomgångar

* Diskussionsuppgifter

* Individuella uppgifter

* Filmer

* Eget arbete i Gleerups

* Laboration/Teori kring laborationer

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

* Hur välutvecklad din planering för laboration är.

* Hur väl du visar dina kunskaper och kan förklara de kemiska sammanhangen och hur väl du använder de kemiska inom området.

* Hur väl du kan bedöma källors trovärdighet kring ämnet matens kemi.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Matriser i planeringen
Matens kemi - Essäfråga och källkritik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter