Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Sagor

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 december 2022

Visste du att sagorna som du fick berättat för dig som barn fungerat som avskräckande exempel från början. Eller att sagans ingredienser som goda och onda väsen inspirerat oändligt många filmproducenter i modern tid. Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om sagans typiska drag och uppbyggnad. Du kommer också få kännedom om olika typer av sagor och analysera några välkända sagor.

Syfte

Syftet med undervisningen är att eleverna skall skaffa sig kunskap kring några olika slags typer av sagor (folksagor, fabler och konstsagor). Eleverna skall också förstå hur olika sagor är uppbyggda, deras syfte och innehåll. Genom att arbeta med olika sagor utvecklar eleverna både sin förståelse för olika genrer (texttyper) samt ökar sin läsförståelse. De kommer enskilt och i grupp diskutera och reflektera kring både sagors form och innehåll.

Arbetsgång/Undervisningen

 • skapar förförståelsen kring genren sagor genom att reflektera och diskutera olika erfarenheter av sagor.
 • lyssna/titta på/läsa/analysera några olika sagor
 • genomgång kring folksaga och konstsagan samt sagans kännetecken (Spegla språket 7)
 • träna på att läsa på, mellan och bortom raderna.
 • genomgång i hur du skriver en saga
 • träna på sagans uppbyggnad och kännetecken genom stafettskrivning i grupp.
 •  kamratrespons
 • utvärdering av arbetsområdet

     Läromedel

 • Spegla Språket 7
 • Jalla A-raka vägen
 • PP
 • Youtube: filmklipp
 • film

     Tidsperiod

 • vecka 40-45 (preliminärt)

    

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 9
Uppgifter
Tusen och en natt
Kännetecken för sagan
Inledning från Spegla språket
Snövit
Frågor till snövit
Sagor från Orienten
Uppgift 7

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback