Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Veckans Bokstav

Vinbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Vi väcker barnens intresse för alfabetet och barnen får bekanta sig med bokstävernas form och ljud. Arbetet pågår under ett helt läsår med en bokstav i veckan.

Mål

 • Bli bekant med bokstävernas namn.
 • Bli bekant med bokstävernas form, versal och gemen.
 • Börja urskilja första ljuden i ord.
 • Börja koppla fonem till bokstav. 
 • Testa och pröva olika tekniker i bild och form.
 • Bli bekant med digitala verktyg.

Genomförande

 • Vi presenterar en bokstav varje vecka genom att visa bokstaven och berätta hur den låter.
 • Barnen får komma på ord som börjar på respektive bokstav. Vi samlar ord tillsammans.
 • Vi gör en praktisk uppgift kopplad till bokstaven till exempel genom att använda kroppen samt bild och form.
 • Vi ser på Fem myror är fler än fyra elefanter eller Livet i bokstavslandet.   
 • Vi använder ipads och programmet skolplus. Där får barnen bland annat träna på ljud och på hur dem låter. Ljuden i ord samt alfabetisk ordning.
 •  
 

Läroplanskopplingar

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter