Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

8 C, VT-21, Ma, Kap 3, "Geometri"

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Vi jobbar med kapitel 3, "Geometri" i boken PRIO 8

Geometri

Centralt innehåll
  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. 
  • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, problemlösning enskilt och i gruppform och praktiska övningar.

 

Vecka

Innehåll

Arbetsuppgift. Räkna hemma vid behov

Tips

2

3.1.CIRKELNS OMKRETS

 

 

 

http://www.matteboken .se

3

3.2 CIRKELNS AREA

3.3 BEGRÄNSNINGSYTA OCH MANTELYTA

3.8 FORMLER

 

Kunskapsmatrisen

4

3.3 BEGRÄNSNINGSYTA OCH MANTELYTA

3.8 FORMLER

 

Vidma.se

5

3.4 VOLYM AV RÄTBLOCK

3.5 VOLYMENHETER

3.8 FORMLER

 

Dalles.matte.se

6

3.5 VOLYMENHETER

3.6 VOLYM AV PRISMA OCH CYLINDER

3.8 FORMLER

 

 

7

3.5 VOLYMENHETER

3.7 VOLYM AV KON ,PYRAMID OCH KLOT

3.8 FORMLER

 

 

8

 

Repetition av hela kapitel

 

 

9

SPORTLOV

 

 

10

Prov på kap 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Begreppslista och innehåll

radie, diameter, pi, omkrets, area, cirkelsektor, medelpunktsvinkel, dimension, geometrisk kropp, kub, rätblock, cylinder, prisma, kon, pyramid, klot, begränsningsarea, mantelyta, sfär, volym

 

Bra hemsidor

Detaljerad veckoplanering hittar du i TEAMS


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback