Skolbanken Logo
Skolbanken

Våra årstider

Förskolan Galaxen, Mönsterås kommun · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Vi undersöker och upptäcker tillsammans våra årstider på ett lustfyllt sätt. Vad händer i vår natur under året?

Syfte

Syftet är att på ett lekfullt sätt introducera barnen till att förstå att det finns olika årstider, samt på ett lustfyllt sätt utveckla varje barns kunskap om årstiderna i Sverige. Vårt mål är att barnen skall få en grundläggande förståelse och väcka deras intresse för årstidens olika skiftningar.

Genomförande

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utforska de olika årstiderna genom:

  • utflykter i vår närmiljö
  • plocka olika material
  • experiment
  • skapande i olika former
  • sång, rim och ramsor
  • samtala om hur vi kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling
  • Inspirera och reflektera tillsammans med barnen
  • genom digital teknik med vår ipad  t.ex. söka fakta, sagor, och dokumentation.

Dokumentation

  • Barnens bilder och väggdokumentation.
  • Digital dokumentation i form av foto och unikum.

Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback