Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik Aspen v.t. 2021

Kyrk grundsärskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Vi skall jobba med sång och spel i olika former. Vi skall imitera med rörelser och rytmer, och även skapa egna melodislingor. Vi skall titta och lyssna på sträng- och stråkinstrument.

Vad vi ska lära oss?

 Du ska få:

- sjunga tillsammans med de andra i klassen.

- känna igen och kunna namnet på våra instrument, ex. bygelgitarr, entonsflöjt, klangspel m.m.

- spela på våra instrument, dels enklare melodispel på entonsflöjt, och dels ensemblespel på bygelgitarr och keyboard. 

- imitera rörelser, toner och rytmer.

- skapa en egen liten melodi.

- lära dig något om sträng- och stråkinstrument.

- lära dig något om Vivaldi och hans komposition "Våren".

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

 Du ska få:

- lyssna på och använda våra instrument.

- spela enkla melodier på entonsflöjt , med hjälp av färgkodade notor och i samarbete med dina kamrater.

- öva på att byta mellan D-, G-, och A-ackord på bygelgitarr och keyboard, och på så sätt kompa till musik.

- lära dig någon enkel dans genom att imitera rörelser.

- öva på att imitera rytmer på ex. klaves.

- bygga en kort melodislinga, med hjälp av färgkodade notor.

- lyssna och titta på sträng- och stråkinstrument på YouTube.

- lyssna på en berättelse om Vivaldi, och lyssna på musik ur "Våren".

 

 

Vad som kommer att bedömas:

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- sjunga tillsammans med andra. 

- spela tillsammans med andra, och byta ackord enligt instruktion. 

- komma ihåg rörelserna i en dans.

- imitera rytmer.

- bygga en melodislinga som de andra kan spela upp.

- kunna namnge något/några sträng- och stråkinstrument.

- kunna återge något ur berättelsen om Vivaldi.

 

 

Hur du får visa vad du kan: 

 

- genom att sjunga, spela och dansa tillsammans med klasskamraterna.

- genom att delta i samtal om sträng- och stråkinstrument, och genom att para ihop rätt bild med rätt instrument på ett papper.

- genom att delta i samtal om Vivaldi.

 


Läroplanskopplingar

Sång och spel i olika former.

Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.

Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild.

Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.

Hur några instrument låter och ser ut.

Sång- och danslekar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback