Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2 - 3

Matematik - tal i bråkform

Norrskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Vi övar på att dela antal och figurer i lika stora grupper. Vi kommer att jämföra och storleksordna tal i bråkform. Vi kommer att testa på att räkna enkla additioner och subtraktioner med bråktal.

Undervisning:

Vi övar tillsammans på matematiken genom att arbeta med:

  • genomgångar
  • titta på filmer
  • spel
  • diskussioner

Eleven övar genom att:

  • färdighetsträning i matematikboken, på datorn samt med arbetsblad
  • arbete med problemlösning i par och enskilt

 

 Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • känna igen, säga och skriva enkla bråktal
  • jämföra och storleksordna enkla bråktal
  • lösa problemslösningsuppgifter med bråktal

Bedömningen kommer att ske löpande på lektionstid och med hjälp av de prov som avslutar varje kapitel. Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback