Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Algebra 8C VT21

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 januari 2021

Under det här arbetsområdet kommer du bl.a. att få lära dig att förenkla parentesuttryck, multiplicera in variabler i parenteser, lösa ekvationer mer parentesuttryck och lösa ekvationer med x i båda leden.

Viktiga begrepp: Uttryck, variabel, ekvation, obekant tal, led, balansmetoden, parentes

Veckoplanering: 

Vecka

Mån.

60 min

Tors. (fm)

50 min

Tors. (em)

60 min

Fre.
50 min

Träna

hemma

v.2

11-15/1

 

Uppstart
Förenkla uttryck

Grön s. 100

Blå s. 116

Matteboken.se

Enkla ekvationer – Balansmetoden

Grön s. 101

Blå s. 117

Matteboken.se

Ekvationer med x i båda led

Grön s. 102

Blå s. 118

 

v.3

 
Grön s. 103

Blå arbetsblad 3:2

Addition och subtraktion med parenteser

Grön s. 104

Blå s. 119

Matteboken.se

Utgår 

Test
Teamsmöte

 

Inför fjärrundervis.

Repetition 11

s. 268

v.4

 


Grön s. 105

Blå s 119

 

DISTANSLEKTION

Multiplikation med parenteser

Grön s. 106-107

Blå s. 120

Matteboken.se

DISTANSLEKTION
Grön forts.
s. 107

Blå s. 121

 Problemlösning


Grön s. 108

Blå s. 121-122

Matteboken.se

Repetition 12

s. 269

v.5

 

 

Grön s. 109

Blå s. 122

 

Alla

Uppslaget
s. 112-113

 

Alla
Diagnos s. 114

Uppgift 1-10

DISTANSLEKTION

Röd s. 124-125

Alt. Grön kurs/arb. blad

Repetition 13

s. 270

v.6

 

Genomgång diagnos

 

Röd s. 126-127

Alt. Grön kurs/arb. blad

Konjugatregeln

Röd s. 127-128

Alt. Grön kurs/arb. blad

 

Röd s. 128-129

Alt. Grön kurs/arb. blad

Repetition 14

s. 271

v.7

 

Röd s. 130

Alt. Grön kurs/arb. blad

Prov
Del 1

Prov
Del 2

 

 

v.8

 

Sportlov

-

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback