Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Programmering

Biskopsnäsets förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Barnen kommer att få möjlighet att utveckla sina kunskaper om programmering och utforska olika sätt att programmera. Vi kommer använda både analoga och digitala material för att barnen ska få en djupare förståelse för vad programmering innebär.

 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

 

 

Var är vi?

Vi har valt ut 5 barn som kommer få arbeta med programmering under vårterminen. Barnen är mellan 4-5år. Vi ser att barnen är nyfikna på mönster när de pärlar, målar och konstruerar.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper om programmering och få möjlighet att utforska vad programmering faktiskt är. Vi vill även arbeta mot målen som vi valt ut i den här planeringen och se en märkbar utveckling efter avslutat tema. Barnen ska få förutsättningar att utveckla sin kunskap att samarbeta med varandra samt upptäcka nya begrepp inom programmering och digitala verktyg. 


Hur gör vi?

Vi kommer en gång i veckan fram till sommaren att arbeta med programmering där barnen får utforska olika sätt att programmera på. Vi kommer börja med att ha en "brain-storming" där barnen får frågan vad de tror att programmering är. Vi dokumenterar det på ett stort papper för att sedan gå tillbaka i slutet av terminen för att se om det finns någon märkbar utveckling hos barnen. 

 

När vi haft brain-storming kommer barnen få träna analog programmering genom olika aktiviteter:

* Pärla olika mönster ( sekvens )
* Påklädning av ytterkläder, först får barnen lägga bilder på kläderna i den ordning de tror att kläderna ska sättas på. Barnen får sedan prova den kombinationen och se om det går bra eller om det blev något tokigt ( en bugg ). Barnen får prova sig fram tills de hittat ett sätt som funkar bra.
* Dans/rörelse kort, barnen får programmera varandra genom att visa olika bilder på rörelser så det bildar en dans. 
* Prova baka ett recept baklänges, går det?
* Skriva ett "tvätta händerna programmering" barnen får vara med och skriva precis hur vi ska gå och tvätta händerna, har vi missat något? finns det en bugg i programmeringen? har vi skrivit rätt kommandon till oss?

När barnen har fått prova olika analoga programmeringar så ska vi börja introducera den digitala programmeringen. Barnen kommer få prova att:

*Använda appen "Light bot" på vår Clevertuch. Där får barnen öva på att samarbeta och lösa problem tillsammans.
* Programmera Blue-bot på en bana, det här kommer vi göra flera gånger. 
* Göra egna rörelsekort med hjälp av Ipad , ta kort på varandra när vi gör olika rörelser. Skriva ut och plasta in, låta de andra barnen prova. 

 

Vi kommer dokumentera allt med bilder för att sedan i slutet av terminen reflektera med barnen över vad vi har gjort och diskutera vad vi har lärt oss under tiden. Begrepp vi kommer använda; sekvens, bugg, mönster, kommando, kod, algoritm. 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback