Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5

Koll på NO - Energi

Hammars skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi kommer under de närmsta veckorna att lära oss om energi, elektricitet och magnetism.

Mål: 

  • Ge exempel på vad vi behöver energi till.
  • Förstå vad energiprincipen är.
  • Ge exempel på energikällor.
  • Veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi.
  • Veta hur en elektrisk apparat fungerar, t.ex. en elvisp.
  • Ge exempel på vad magneter används till. 

 

Jag bedömer fortlöpande under dessa veckor och elevernas resultat kommer synas på Unikum samt att de får återkoppling muntligt.

 

Underlag för bedömning är:

Elevernas reflektioner och analyser i grupp och egna presentationer i helklass.

Elevernas enskilda uppgifter.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback