Skolbanken Logo
Skolbanken

Djuren på Djuris

Sätralinjens fsk, Sandviken · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi jobbar med Djuren på Djuris som är en serie från UR som utgår från situationer som är vanliga på förskolan och som handlar om känslor och kamratrelationer. Värdegrund och empati.

Var är vi?

Vi har jobbat med "Djuren på Djuris" under höstterminen och vi kommer att fortsätta med det under vårterminen också. 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få stöd i att sätta ord och ge uttryck för både sina egna och andras känslor. Gruppens positiva atmosfär ska bli stärkt, likaså deras kamratrelationer. 

 

Hur gör vi?

Vi tittar på UR play, det är olika avsnitt på ca. 9-10 min. som handlar om olika känslor och kamratsituationer. Vi träffar kompisarna Ull, Satsumas, Flöjt och Fiolin och deras fröken Lonnie som går på en förskola som ligger i en glänta i skogen.
Efter avsnitten får barnen chansen att fundera och försöka sätta ord på känslorna och vad som hände under avsnittet. Vi pratar om hur det känns i kroppen vid olika känslor, alla får chansen att svara. 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback