Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Talen 0-20

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna få förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats.

Period - v.4 - v.7

 

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få arbeta laborativt och med digitala verktyg, exempelvis via matematikbok, Nomp och Bingel. 

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde

*Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

*Addition och subtraktions egenskaper och samband samt hur de används i olika situationer.

*Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

*Enkla mönster i talföljder.

*Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

 

Utvärderingsformer 

Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta under lektionerna: lyssna, svara, berätta och diskutera. Samtal kommer ske både individuellt och i grupp. Du kommer också få möjlighet att visa dina kunskaper muntligt och skriftligt i form av diagnoser och skolverkets bedömningsstöd. Det kommer vara tydligt när vi övar och när det är bedömningstillfällen.

 

Preliminär veckoplanering

v.4 s.4-11 i matteboken, problemlösningsuppgifter, Nomp och Bingel.

v.5 s.12-17 i matteboken, problemlösningsuppgifter, Nomp och Bingel.

v.6 s.18-23 i matteboken, problemlösningsuppgifter, Nomp och Bingel.

v.7 s.24-28 i matteboken, problemlösningsuppgifter, Nomp och Bingel.

 

Begreppslista

Hälften & Dubbelt

Fler & Färre

Udda & Jämna tal

 

Kunskapskrav

*Eleven använder och beskriver geometriska mönster och mönster i talföljder.

*Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

*Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

 

*Eleven löser enkla problem genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter