Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1 - 3

The Game- engelska

Björngårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Hi and Hello! Vi kommer att arbeta kring de tio avsnitten i serien "The Game".

Syfte

Syftet med detta arbete är att du som elev ska få utveckla din engelska i både tal och skrift i sammanhang som ligger dig som elev nära.

Innehåll

Du kommer att få lära dig nya ord och fraser inom olika områden som du är bekant med. Det handlar t.ex om djur, sinnen, hälsningsfraser, siffror, mat och känslor.

Arbetssätt

Till varje avsnitt av serien kommer vi att arbeta runt just det innehållet.

Du kommer att få:

  • se på film
  • skriva ord och fraser
  • tala ord och fraser tillsammans i grupp med andra
  • läsa ord och fraser

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på:

  • att du har lärt dig nya ord.
  • att du tränar och pratar engelska ord och fraser
  • att du kan följa enkla instruktioner och ta till dig enkel talad engelska
  • att du tränar på att skriva engelska ord

Dokumentation

Vi dokumenterar dina kunskaper och det vi övat genom att:

  •  skriva viktiga ord till varje avsnitt
  •  observationer av din muntliga förmåga samt inlärda ord och fraser

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Intressen, personer och platser.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback