Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering 5 Stentrollen

093131 Förskolan Trädet, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Ny termin - Pedagogernas förberedelser inför vårterminen.

Tid: JANUARI

 
Hur startar vi upp projektet igen efter jul?

 

- Behöver vi backa tillbaka till höstterminens arbete? göra återblickar med barnen?

 

- Fundera på om det behövs några nya "triggers"?

Vi har valt att lägga till sprayflaskor både i parken och i vattenleken. Sprayflaskorna har vi fyllt med färg för att vi ville ha en tydlig koppling till ateljén. Vi kände att vi hade svårt att utmana barnen i parken och ville då skapa något nytt, en ny effekt. Vi upplever att barnen med hjälp av sprayflaskorna fick möjlighet till ett helt nytt uttryckssätt och från att vi upplevde att det var svårt för barnen att göra någonting i parken till att de inte vill gå hem. Vi upplevde att sprayflaskorna blev en ny trigger och väckte en nyfikenhet hos barnen, ett nytt sätt att närma sig parken på. 

- Är det något vi vill förändra, fördjupa eller bredda i vårt projekt?

Vi vill fortsätta använda sprayflaskorna och vi har även valt att ta in dem till vattenleken med färgblandningar i. Detta för att vi ser dels hur barnen är intresserade av effekten som blir när de sprayar men flaskorna i sig hjälper även barnen att rikta fokus och titta nära. 

- Använd er av de återkommande didaktiska frågorna för att planera er undervisning.

 

 

Hur har ni arbetat med barnen kring hållbara relationer? Vad har ni fått syn på kring det begreppet?
 
Vi har jobbat mycket med tillåtande miljö, samarbete. Barnen hjälper varandra, inspirerar varandra, utmanar varandra.

 

Vilka material har barnen varit intresserade av?
 
Färg och naturmaterial
 

 

Vilka tillägg i miljö, material, arbetssätt, fakta har vi gjort för att barnen ska kunna formulera hypoteser och konstruera problem och lösningar?
 
Ett tillägg vi har valt att göra är att barnen fått ta med sig vita tröjor som vi har använt oss av i ateljén för att kunna göra permanenta avtryck. Vi pedagoger har även haft vita byxor där barnen kunnat göra avtryck på.
 

 

Hur har vi tagit vara på de möjligheter förskolans omgivande natur, gårdar och närmiljö erbjuder?
 
Vi har tagit oss till samma plats i parken, använt oss av materialet vi hittat i parken både i parken men också tagit med oss materialet till förskolan. 

 

Hur har vi utnyttjat tillfällena utomhus för att undervisa barnen kring hållbar utveckling?
 
Vi har främst undervisat barnen utifrån relationsbygge.

 

 

 

Vad har vi fått syn på utifrån vår gemensamma frågeställning: Vilka strategier och förmågor ger vi barnen möjlighet att utveckla för att kunna ingå i hållbara relationer med varandra och Världen?
Tillit till sin egen förmåga, relationerna mellan varandra, samarbete.

 

Vilken/vilka undersökningsbar problemställning kopplat till vårt tema har vi formulerat? Behöver vi förändra den?

 

Här är våra frågor, vi känner inte att vi vill förändra något i nuläget:

Vilket förändrat lärande och strategier kan vi se att barnen utvecklar under detta pedagogiska året, utifrån att ta del av olika typer av arbetssätt?

Hur kan vi se utifrån vald metod att relationerna mellan barn/barn och barn/pedagoger förändras?

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback