Skolbanken Logo
Skolbanken

Evolution - livet tar sin början - människans ursprung

AGR - Anpassad Grundskola och Resursskola, Stenungsund · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

Vi pratar om evolution och vad det är. Hur har människan utvecklats, hur uppstod jorden och livet på vår planet? Vem var Charles Darwin?

Undervisning:

  • Genomgångar
  • Filmer, där vi samtalar om innehållet och svarar på frågor 
  • Läsa, svara på frågor, i grupp och enskilt
  • Diskutera
  • Jämför apor och människor
  • Måla

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper om människa och natur,

reflektera över samband mellan orsak och verkan,

jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.

Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald enligt evolutionsteorin.

Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.

Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.

Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.

Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.

Eleven medverkar också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven för också enkla resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven för också välutvecklade resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback