Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Matematik F-klass VT 2021

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Under vårterminen i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt fortsätta möta matematikens värld. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden.

Eleverna kommer att få möta:

 • Lägesbegrepp (framför, bakom, under osv.)
 • Storleksbegrepp (t.ex. stor-liten, kort-lång, tung-lätt)
 • Geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)
 • Enklare mönster
 • Ramsräkna
 • Räkna baklänges
 • Sortera och klassificera (likheter/olikheter, färg, form och storlek)
 • Bilda par, lika, fler än, färre än, hälften, dubbelt.
 • Ordningstalen (första, andra osv.)
 • Talområdet 0-10 (antal, siffran, dela upp talet, räknesagor)
 • 1 mer/ 1 mindre
 • Tidsuppfattning (året, veckodagar, hela timmar)
 • Statistik 
 • Mäta och uppskatta
 • Programmering
 • Enkel problemlösning

Så här kommer vi att arbeta:

 • Mattesamlingar
 • Lek
 • Skapade aktiviteter
 • Bygg och konstruktion
 • Laborativt arbete
 • Spel
 • Filmer
 • Rörelse
 • Arbetsblad
 • Ämnesintegrerat arbete
 • Utomhusmatte
 • Digitala verktyg
 • Kooperativt lärande

Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter